X
De MotoPort website ondersteunt de door jou gebruikte browser niet. Mogelijk gebruik je een oudere versie van een browser. De site zal dan ook niet goed weergegeven worden.

We adviseren je om één van de volgende browsers te downloaden:

Chrome logo
Chrome
Firefox logo
Firefox
Safari logo
Safari
IE logo
IE

Gebruikersvoorwaarden MotoPort internetsite


Algemeen


Doordat je gebruik maakt van de MotoPort Internetsite, ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden zoals die hieronder zijn aangegeven. Als je niet akkoord wenst te gaan met deze gebruikersvoorwaarden dien je geen gebruik van deze website te maken. MotoPort behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen.

 

Inhoud van de MotoPort Internetsite


De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen op de MotoPort internetsite worden door MotoPort slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website worden aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de MotoPort internetsite bevindt te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

 

Disclaimer


Het gebruik van de MotoPort Internetsite is voor eigen rekening en risico. MotoPort neemt geen aansprakelijkheid voor op de internetsite kennelijk onjuist vermelde informatie en/of verkoopprijzen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of de vermelde einddatum.


Intellectuele Eigendom


Aan alle materialen op de MotoPort internetsite, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt MotoPort zich alle rechten voor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij MotoPort hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de Website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten
.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 
Facebook Twitter Volg MotoPort Rockanje